15 days Naadam tour

14 Nights / 15 Days

16050.56 per person*

Itinerary

Date Program

06/28/2022

Day1 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Meal :Restaurant : Modern nomads 1 restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Хамаг монгол багц

06/29/2022

Day2 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Hotel :Hotel : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан 1-4 Hotel :Hotel : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

06/30/2022

Day3 Hotel :Hotel : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан 1-4 Hotel :Hotel : Erdene Ukhaa,Адаацаг сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Tsagaan suvarga,Өлзийт Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Tsagaan suvarga,Өлзийт Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Tsagaan suvarga,Өлзийт Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Tsagaan suvarga,Өлзийт Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Tsagaan suvarga,Өлзийт Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/01/2022

Day4 Hotel :Hotel : Tsagaan suvarga,Өлзийт Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Tsagaan suvarga,Өлзийт Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Tsagaan suvarga,Өлзийт Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/02/2022

Day5 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Энгийн гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/03/2022

Day6 Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Энгийн гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobi Oasis Tourist Camp 2,Баянзаг Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Oasis Tourist Camp 2,Баянзаг Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/04/2022

Day7 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: өдрийн хоол 6-9 сард 1-ээр Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: өдрийн хоол 6-9 сард 2-оор Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол 6-9 сард Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: оройн хоол 6-9 сард 1-ээр Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: оройн хоол 6-9 сард 2-оор Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол 6-9 сард

07/05/2022

Day8 Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/06/2022

Day9 Hotel :Hotel : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Talbiun lodge,Хужирт сум Room: Junior suite single Hotel :Hotel : Talbiun lodge,Хужирт сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Food Type: Өглөөний цай Meal :Restaurant : Shiveet Mankhan Resort,Цэнхэр сум Food Type: Хөтөч, жолооч өглөөний цай Meal :Restaurant : Talbiun lodge,Хужирт сум Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Talbiun lodge,Хужирт сум Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Talbiun lodge,Хужирт сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Talbiun lodge,Хужирт сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/07/2022

Day10 Hotel :Hotel : Talbiun lodge,Хужирт сум Room: Junior suite single Hotel :Hotel : Talbiun lodge,Хужирт сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Энгийн стандарт гэр Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Өглөөний цай Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч өглөөний цай Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/08/2022

Day11 Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Энгийн стандарт гэр Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Өглөөний цай Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч өглөөний цай Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/09/2022

Day12 Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Энгийн стандарт гэр Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Room: Люкс гэр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Өглөөний цай Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч өглөөний цай Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Оройн хоол Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/10/2022

Day13 Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Room: Люкс гэр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Өглөөний цай Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Хөтөч, жолооч өглөөний цай Meal :Restaurant : Hustai National Park,Аргалант сум Food Type: Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Hustai National Park,Аргалант сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Silk road Restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 4

07/11/2022

Day14 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Meal :Restaurant : London Pub,Улаанбаатар хот Food Type: Lunch menu 1 Meal :Restaurant : Bluefin Cuisine d’Art,Улаанбаатар хот Food Type: Menu A

07/12/2022

Day15 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin