Бээжин - Юниверсал Студио Аялал

4 Шөнө / 5 Өдөр

3290000.00 per person*

Аяллын зардалд багтсан зүйлс:

- УБ – Бээжин – УБ ирж, очих нислэгийн тийз;

- Бээжин 4 шөнө 4* одтой энгийн буудал

- Хөтөлбөрт заасан үзвэр үйлчилгээ, хоол / өглөөний хоол-4, өдрийн хоол-2, оройн хоол-2/;

- Бээжин хотод зочид буудалд нэг өрөөнд 2 хүн орох; 

/4 одтой зочид буудлын энгийн өрөөнд нэг өрөөнд 2-оор байрлах зардал. Хэрэв хүний тоо сондгойрвол өрөөнд ор нэмж гурваар байрлах бөгөөд хүсвэл өрөөнд ганцаар байрлах төлбөрийг нэмж ганцаар байрлаж болно. Өрөөнд ганцаар байрлавал нэмж: 480,000 – 600,000 төгрөг төлнө/

- Монгол хөтөч, автобус үйлчилгээ;

- Гадаадад зорчигчдын гэнэтийн ослын даатгал.

Itinerary

Date Program

11/22/2023

Day1

11/23/2023

Day2

11/24/2023

Day3

11/25/2023

Day4

11/26/2023

Day5